دوره جامع مانیتورینگ زبیکس 5

دوره جامع مانیتورینگ زبیکس 5

در این دوره به آموزش حرفه ای زبیکس به صورت عملیاتی و کاملا کاربردی می پردازیم. نرم افزار زبیکس یک نرم افزار متن باز در سطح حرفه ای می باشد. زبیکس ابزاری است که با شعار مانیتورینگ همه چیز و با قدرت تمام در حال توسعه است. همیشه در حال تکمیل تجهیزات مورد پشتیبانی خود […]