آموزش نصب و پیاده سازی jitsi در لینوکس و داکر

آموزش نصب و پیاده سازی jitsi در لینوکس و داکر

این روزا با شیوع بیماری های مختلف (مانند کرونای انگلیسی و …) دوره هم جمع شدن بسیار سخت شده است ، دورهمی هایی که در زمینه کاری و شخصی واقعا مفید و پیشبرنده کار بود. از این رو شبکه سازی انجام میشد و کسب و کار ها همدیگه رو میشناختند. اینجا است که نرم افزاری […]